Home

Welkom bij de website van het PLUGIN project, het Platform voor Uitwisseling en Hergebruik van Klinische Data Nederland.

PLUGIN is een initiatief van DHD, het Expertisecentrum Zorgalgoritmen (EZA), en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Het project heeft als doel om klinische data in de Elektronische Patiƫntendossiers (EPDs) van de Nederlandse ziekenhuizen, op een veilige manier te ontsluiten waarbij de privacy van patiƫnten gewaarborgd blijft.

Door klinische gegevens op een veilige manier te onsluiten, worden verschillende toepassingen mogelijk gemaakt:

  1. Het ontwikkelen van slimme AI-toepassingen, zowel voor het ondersteunen van administratieve verrichtingen (bijv. automatisch coderen van diagnoses) als de kliniek (bijv. clinical decision support)
  2. Herkennen van patienten die aan bepaalde criteria voldoen (bijv. voor deelname aan clinical trials)
  3. Het ondersteunen van gegevensuitwisseling (bijv. voor kwaliteitsregistraties, LBZ, NKR)

Meer weten? Lees verder op PLUGIN in een notendop of bekijk de documentatie voor ziekenhuizen.