Health-RI conferentie

Hergebruik van (FAIR-)data is essentieel om de druk op ons zorgsysteem te verlichten. Tijdens het Health-RI congres ‘Connecting the dots’ werd het belang van samenwerking bij het creëren van een gezamenlijke infrastructuur voor zorg, onderzoek en innovatie benadrukt. Initiatieven die zorgdata beschikbaar maken voor hergebruik moeten hun krachten bundelen.

DHD, Expertisecentrum Zorgalgoritmen (EZA) en IKNL hadden de eer om met het project PLUGIN onderdeel te zijn van de themakamer ‘Nationale Data Initiatieven’. Hier hebben we goede gesprekken gevoerd over ons doel om één landelijk dekkende federatieve infrastructuur te ontwikkelen, van en voor de Nederlandse ziekenhuizen, waarmee onder andere het ontwikkelen van verschillende AI-toepassingen wordt gefaciliteerd.