CMIO-Netwerkdag 23 november 2023

Het CMIO-netwerk organiseerde op donderdag 23 november de jaarlijkse netwerkdag i.s.m. het Platform Informatiebeleid van de Federatie Medisch Specialisten. Het thema van de dag was “Uitwisseling van gegevens voor primair en secundair gebruik”. Een thema wat uiteraard mooi aansluit bij project PLUGIN, aangezien wij o.a. gegevens uitwisseling voor secundair gebruik willen gaan faciliteren.

In het begin van de dag werd stilgestaan bij de uitvloeiselen uit de Wegiz. Met o.a. een presentatie van Ruud de Waal (voorzitter CMIO-netwerk) over de standaarden en normen in relatie tot de Wegiz. Na de lunch werden initiatieven voor hergebruik van data alsmede de inzet van taalmodellen (AI) in de zorg gepresenteerd. Onze collega Madou Derksen had de eer om tijdens dit dagdeel meer te vertellen over PLUGIN. De presentatie werd door de hele zaal erg goed ontvangen en na afloop in de koffiebreak hebben een aantal geïnteresseerde zich gemeld, waarmee wij nu in gesprek zijn voor eventuele deelname.