PLUGIN in een notendop

PLUGIN, het Platform voor Uitwisseling en Hergebruik van Klinische Data Nederland, is een initiatief van DHD, het Expertisecentrum Zorgalgoritmen (EZA), en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Het project heeft tot doel om klinische data in de Elektronische Patiëntendossiers (EPDs) van de Nederlandse ziekenhuizen, op een veilige, schaalbare en duurzame manier te ontsluiten waarbij de privacy van patiënten gewaarborgd blijft.

Waarom PLUGIN?

Één infrastructuur

Met PLUGIN willen we één federatief platform neerzetten van en voor de Nederlandse ziekenhuizen. Dit elimineert de behoefte aan maatwerk infrastructuur, wat resulteert in een efficiëntere gegevensuitwisseling en lagere kosten voor het ziekenhuis.

Artificial Intelligence

Via PLUGIN is het mogelijk om AI-modellen te trainen met data van verschillende ziekenhuizen, wat de schaalbaarheid naar andere ziekenhuizen verhoogt. De betrokken ziekenhuizen hebben echter geen toegang tot de inviduele gegevens van andere ziekenhuizen.

Standaardiseren aan de bron

Het omzetten van klinische gegevens naar het FHIR-formaat vergemakkelijkt de analyse en uitwisseling van deze informatie. Met FHIR-standaardisatie aan de bron biedt PLUGIN één infrastructuur die voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden.

Nieuwe mogelijkheden

Door klinische gegevens open een veilige manier te onsluiten, worden verschillende toepassingen mogelijk gemaakt:

  1. Het ontwikkelen van slimme AI-toepassingen, zowel voor het ondersteunen van administratieve verrichtingen (bijv. automatisch coderen van diagnoses) als de kliniek (bijv. clinical decision support)
  2. Herkennen van patienten die aan bepaalde criteria voldoen (bijv. voor deelname aan clinical trials)
  3. Het ondersteunen van gegevensuitwisseling (bijv. voor kwaliteitsregistraties, LBZ, NKR)

Mogelijk door vantage6 en FAIR data

Om dit mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van vantage6, een federatieve techniek die werkt volgens het Personal Health Train (PHT) principe, in combinatie met FAIR data op basis van HL7 FHIR. Deze infrastructuur bestaat (conceptueel) uit 4 onderdelen:

  1. Een centrale vantage6 server, die communicatie faciliteert;
  2. Meerdere vantage6 nodes, die toegang hebben tot de brondata en berekeningen hierop uitvoeren;
  3. Gebruikers, die analyses uitvoeren m.b.v. de infrastructuur;
  4. Een bibliotheek van algoritmen.

Hierbij installeert elk deelnemend ziekenhuis een lokale server met daarop een vantage6 node (het equivalent van een data-station zoals gebruikt bij het principe van de Personal Health Train) en koppelt deze aan een FHIR data store. Deze node voert op verzoek van gebruikers algoritmen uit en koppelt de resultaten terug. De data blijft in het ziekenhuis, tenzij het gericht gaat om een uitwisseling van gegevens.